Consell Assessor de la Universitat de Vic

Identity area

Type of entity

Corporate body

Authorized form of name

Consell Assessor de la Universitat de Vic

Parallel form(s) of name

Standardized form(s) of name according to other rules

Other form(s) of name

Identifiers for corporate bodies

Description area

Dates of existence

2007 - 2011

History

El Patronat de la FUB va acordar en data 18 d'abril de 2007 la creació del Consell Consultiu de la FUB, designant-lo Consell Assessor, el qual s'havia de regir per les pròpies Normes d'Organització i Funcionament.
L'entrada en vigor de la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya relatiu a les persones jurídiques, que obligava a l'adaptació dels estatuts de la FUB, la modificació de l'article 15 dels estatuts en l'apartat e) -actualment apartat 1)- que preveia la creació d'un consell consultiu que es podria denominar Consell Assessor, i la voluntat del Patronat d'impulsar i ampliar la participació social a la Universitat, van fer que el Patronat de la FUB, en data 3 de juliol de 2009, acordés aprovar unes Normes d'Organització i Funcionament del Consell Consultiu del Patronat, designant-lo Consell Assessor de la Universitat de Vic, que modificaven les aprovades en data 18 d'abril de 2007.

Places

Legal status

Functions, occupations and activities

Funcions d'assessorament, participació i consulta a l'entorn de la Universitat de Vic.

Mandates/sources of authority

Internal structures/genealogy

General context

Relationships area

Related entity

Consell Consultiu de la Universitat de Vic (2011 -)

Identifier of the related entity

RA00187

Category of the relationship

temporal

Type of relationship

Consell Consultiu de la Universitat de Vic is the successor of Consell Assessor de la Universitat de Vic

Dates of the relationship

2011-06-09

Description of relationship

Access points area

Occupations

Control area

Authority record identifier

RA00188

Institution identifier

CAT AUVIC

Rules and/or conventions used

ISAAR 5.4.3

Status

Final

Level of detail

Minimal

Dates of creation, revision and deletion

2016-04-19

Language(s)

Script(s)

Sources

Maintenance notes

Responsable de creació del registre d'autoritat: NCT (2016-04-19)
  • Clipboard

  • Export

  • EAC