Projecte ARRELS: l'accés a la memòria gràfica de la UVic-UCC


Accés als fons fotogràfics de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya

La Universitat de Vic–Universitat Central de Catalunya (UVic–UCC) difón el seu Arxiu d’Imatges com a servei a la societat, amb la finalitat de fomentar la cultura, la recerca i la docència. El servei de Gestió Documental i Arxiu de la UVic-UCC treballa per organitzar els fons fotogràfics i àudiovisuals de la UVic-UCC. Aquesta pàgina web, que s'obre al públic coincidint amb la celebració de Vic Capital de Cultura Catalana 2016, anirà difonent en una primera fase els fons fotogràfics de la Universitat a mesura que es vagin organitzant, descrivint i digitalitzant. La descripció dels fons es fa seguint les regles internacionals de descripció arxivística (ISAD(G) - NODAC; ISAAR (CPF), ISDIAH; ISDF) i les fotografies es classifiquen aplicant el quadre de classificació funcional de la Universitat. Per enriquir la descripció, les fotografies es vinculen a les persones i organismes que apareixen a les imatges (registre d'autoritats) i es completa amb els llocs i matèries a què aquestes fan referència. Tots aquests elements actuen de punts d'accés. Paral·lelament, es pot accedir a la fitxa descriptiva del servei d'arxiu que custodia els originals (registre d'institucions arxivístiques).

1. Fons fotogràfics de producció pròpia

Fons/Col·lecció fotogràfica de l'Escola Femenina d'Ajudants Tècnics Sanitaris d'Osona (1974-1978) i de l'Escola Universitària d'Infermeria d'Osona (1979-1985)
Fons fotogràfic de l'Escola de Mestres d'Osona (1977-1986)
Fons fotogràfic dels Estudis Universitaris de Vic (1987-1997)
Fons fotogràfic de la Universitat de Vic (1997-2014)
Fons fotogràfic de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (2014- )

Informació sobre els drets d’autor i condicions d’ús de les imatges

La Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya (UVic – UCC) difón el seu Arxiu d’Imatges com a servei a la societat, amb la finalitat de fomentar la cultura, la recerca i la docència.
La UVic – UCC té els drets de propietat intel·lectual de les imatges. Aquests drets són vigents durant vint-i-cinc anys a comptar des del dia ú de gener següent a la seva realització. Superat aquest termini les imatges poden ser utilitzades lliurement.
Llicència de Creative Commons
Mentre siguin vigents els drets de propietat intel·lectual, la UVic – UCC autoritza l’ús de les imatges en base a la llicència de Reconeixement-NoComercial 4.0 Internacional de Creative Commons. Per aquest motiu les persones que utilitzin aquestes imatges han de complir les condicions següents:

  • Les imatges es poden utilitzar per qualsevol ús, excepte els usos comercials. No es poden destinar a la venda, ni incloure en publicacions destinades a la venda, ni en serveis que requereixin subscripció o accés de pagament previ. Tampoc poden figurar en llocs web creats amb finalitats de lucre, ni utilitzar-se com a suport de publicitat comercial, ni per a usos similars.
  • En qualsevol utilització s’ha de citar la procedència de les imatges de la manera següent: (Codi de referència de la imatge. UVic - UCC. Arxiu fotogràfic. Per exemple: ES CAT AUVIC AF01-AF01.02-C110-R234-02. UVic - UCC. Arxiu Fotogràfic). En el cas d’utilització en entorns informàtics s’hauran de conservar les metadades que estiguessin incloses en el fitxer.
  • Aquesta autorització d’ús de les imatges no es pot interpretar ni es pot explicar com un suport de a l’activitat que porti a terme l’usuari.
  • Les imatges es podran utilitzar exclusivament per a la finalitat sol·licitada. L’autorització no comporta cap cessió de drets a favor de la persona autoritzada, per la qual cosa la persona que utilitzi les imatges no es pot atribuir drets ni establir noves condicions d’ús.
  • L'autorització no fa referència als drets d’imatge de les persones reconeixibles que puguin aparèixer a les fotografies. Cal fer un ús respectuós amb els drets d’aquestes persones i sol·licitar, quan la Llei ho exigeixi, el seu consentiment. En cas d’ús inadequat l’usuari serà l’únic responsable davant les reclamacions de persones que es puguin considerar perjudicades.
  • En cap cas, sigui quina sigui la forma o modalitat d’utilització, es podrà indicar, donar a entendre o suggerir que la UVic-UCC participa o dóna suport a la seva utilització. No s’autoritza la utilització de l’escut o logotip o signes distintius de la UVic - UCC.