Projecte ARRELS: l'accés a la memòria gràfica de la UVic - UCC


Accés als fons fotogràfics de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya

La Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya (UVic – UCC) difón el seu Arxiu d’Imatges com a servei a la societat, amb la finalitat de fomentar la cultura, la recerca i la docència. El servei de Gestió Documental i Arxiu de la UVic-UCC treballa per organitzar els fons fotogràfics i àudiovisuals de la UVic - UCC. Aquesta pàgina web, que s'obre al públic coincidint amb la celebració de Vic Capital de Cultura Catalana 2016, anirà difonent en una primera fase els fons fotogràfics de la Universitat a mesura que es vagin organitzant, descrivint i digitalitzant. La descripció dels fons es fa seguint les regles internacionals de descripció arxivística (ISAD(G) - NODAC; ISAAR (CPF), ISDIAH; ISDF) i les fotografies es classifiquen aplicant el quadre de classificació funcional de la Universitat. Per enriquir la descripció, les fotografies es vinculen a les persones i organismes que apareixen a les imatges (registre d'autoritats) i es completa amb els llocs i matèries a què aquestes fan referència. Tots aquests elements actuen de punts d'accés. Paral·lelament, es pot accedir a la fitxa descriptiva del servei d'arxiu que custodia els originals (registre d'institucions arxivístiques).