Projecte ARRELS: l'accés a la memòria gràfica de la UVic-UCC


Accés als fons fotogràfics de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya

La Universitat de Vic–Universitat Central de Catalunya (UVic–UCC) difón el seu Arxiu d’Imatges com a servei a la societat, amb la finalitat de fomentar la cultura, la recerca i la docència. El servei de Gestió Documental i Arxiu de la UVic-UCC treballa per organitzar els fons fotogràfics i àudiovisuals de la UVic-UCC. Aquesta pàgina web, que s'obre al públic coincidint amb la celebració de Vic, Capital de la Cultura Catalana 2016, anirà difonent en una primera fase els fons fotogràfics de la Universitat a mesura que es vagin organitzant, descrivint i digitalitzant. La descripció dels fons es fa seguint les regles internacionals de descripció arxivística (ISAD(G) - NODAC; ISAAR (CPF), ISDIAH; ISDF) i les fotografies es classifiquen aplicant el quadre de classificació funcional de la Universitat. Per enriquir la descripció, les fotografies es vinculen a les persones i organismes que apareixen a les imatges (registre d'autoritats) i es completa amb els llocs i matèries a què aquestes fan referència. Tots aquests elements actuen de punts d'accés. Paral·lelament, es pot accedir a la fitxa descriptiva del servei d'arxiu que custodia els originals (registre d'institucions arxivístiques).

1. Fons fotogràfics de producció pròpia

Fons/Col·lecció fotogràfica de l'Escola Femenina d'Ajudants Tècnics Sanitaris d'Osona (1974-1978) i de l'Escola Universitària d'Infermeria d'Osona (1979-1985)
Fons fotogràfic de l'Escola de Mestres d'Osona (1977-1986)
Fons fotogràfic dels Estudis Universitaris de Vic (1987-1997)
Fons fotogràfic de la Universitat de Vic (1997-2014)
Fons fotogràfic de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (2014- )

Informació sobre els drets d’autor i condicions d’ús de les imatges

La Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya (UVic – UCC) difón el seu Arxiu d’Imatges com a servei a la societat, amb la finalitat de fomentar la cultura, la recerca i la docència.
La UVic – UCC té els drets de propietat intel·lectual de les imatges. Aquests drets són vigents durant vint-i-cinc anys a comptar des del dia ú de gener següent a la seva realització. Superat aquest termini les imatges poden ser utilitzades lliurement.
Llicència de Creative Commons
Mentre siguin vigents els drets de propietat intel·lectual, la UVic – UCC autoritza l’ús de les imatges en base a la llicència de Reconeixement-NoComercial 4.0 Internacional de Creative Commons. Per aquest motiu les persones que utilitzin aquestes imatges han de complir les condicions següents:

  • Les imatges es poden utilitzar per qualsevol ús, excepte els usos comercials. No es poden destinar a la venda, ni incloure en publicacions destinades a la venda, ni en serveis que requereixin subscripció o accés de pagament previ. Tampoc poden figurar en llocs web creats amb finalitats de lucre, ni utilitzar-se com a suport de publicitat comercial, ni per a usos similars.
  • En qualsevol utilització s’ha de citar la procedència de les imatges de la manera següent: (Codi de referència de la imatge. UVic - UCC. Arxiu fotogràfic. Per exemple: ES CAT AUVIC AF01-AF01.02-C110-R234-02. UVic - UCC. Arxiu Fotogràfic). En el cas d’utilització en entorns informàtics s’hauran de conservar les metadades que estiguessin incloses en el fitxer.
  • Aquesta autorització d’ús de les imatges no es pot interpretar ni es pot explicar com un suport de a l’activitat que porti a terme l’usuari.
  • Les imatges es podran utilitzar exclusivament per a la finalitat sol·licitada. L’autorització no comporta cap cessió de drets a favor de la persona autoritzada, per la qual cosa la persona que utilitzi les imatges no es pot atribuir drets ni establir noves condicions d’ús.
  • L'autorització no fa referència als drets d’imatge de les persones reconeixibles que puguin aparèixer a les fotografies. Cal fer un ús respectuós amb els drets d’aquestes persones i sol·licitar, quan la Llei ho exigeixi, el seu consentiment. En cas d’ús inadequat l’usuari serà l’únic responsable davant les reclamacions de persones que es puguin considerar perjudicades.
  • En cap cas, sigui quina sigui la forma o modalitat d’utilització, es podrà indicar, donar a entendre o suggerir que la UVic-UCC participa o dóna suport a la seva utilització. No s’autoritza la utilització de l’escut o logotip o signes distintius de la UVic - UCC.