ROOTS Project: access to the UVic - UCC graphic memory


Access to the photographic collections of the University of Vic-Central University of Catalonia

The University of Vic – Central University of Catalonia (UVic – UCC) disseminates its Image Archive as a service to society, with the aim of promoting culture, research and teaching. The UVic-UCC Document and Archive Management Service works to organize UVic-UCC's photographic and audiovisual collections. This website, which opens to the public coinciding with the celebration of Vic Capital of Catalan Culture 2016, will be disseminating in a first phase the photographic collections of the University as they are organized, described and digitized. The description of the holdings is made following the international rules of archival description (ISAD (G) - NODAC; ISAAR (CPF), ISDIAH; ISDF) and the photographs are classified applying the functional classification table of the University. To enrich the description, the photographs are linked to the people and organisms that appear in the images (register of authorities) and are completed with the places and subjects to which they refer. All these elements act as access points. At the same time, you can access the descriptive file of the archive service that guards the originals (register of archival institutions).

1. Photographic collections of own production

Fons/Col·lecció fotogràfica de l'Escola Femenina d'Ajudants Tècnics Sanitaris d'Osona (1974-1978) i de l'Escola Universitària d'Infermeria d'Osona (1979-1985)
Fons fotogràfic de l'Escola de Mestres d'Osona (1977-1986)
Fons fotogràfic dels Estudis Universitaris de Vic (1987-1997)
Fons fotogràfic de la Universitat de Vic (1997-2014)
Fons fotogràfic de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (2014- )

Informació sobre els drets d’autor i condicions d’ús de les imatges

La Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya (UVic – UCC) difón el seu Arxiu d’Imatges com a servei a la societat, amb la finalitat de fomentar la cultura, la recerca i la docència.
La UVic – UCC té els drets de propietat intel·lectual de les imatges. Aquests drets són vigents durant vint-i-cinc anys a comptar des del dia ú de gener següent a la seva realització. Superat aquest termini les imatges poden ser utilitzades lliurement.
Llicència de Creative Commons
Mentre siguin vigents els drets de propietat intel·lectual, la UVic – UCC autoritza l’ús de les imatges en base a la llicència de Reconeixement-NoComercial 4.0 Internacional de Creative Commons. Per aquest motiu les persones que utilitzin aquestes imatges han de complir les condicions següents:

  • Les imatges es poden utilitzar per qualsevol ús, excepte els usos comercials. No es poden destinar a la venda, ni incloure en publicacions destinades a la venda, ni en serveis que requereixin subscripció o accés de pagament previ. Tampoc poden figurar en llocs web creats amb finalitats de lucre, ni utilitzar-se com a suport de publicitat comercial, ni per a usos similars.
  • En qualsevol utilització s’ha de citar la procedència de les imatges de la manera següent: (Codi de referència de la imatge. UVic - UCC. Arxiu fotogràfic. Per exemple: ES CAT AUVIC AF01-AF01.02-C110-R234-02. UVic - UCC. Arxiu Fotogràfic). En el cas d’utilització en entorns informàtics s’hauran de conservar les metadades que estiguessin incloses en el fitxer.
  • Aquesta autorització d’ús de les imatges no es pot interpretar ni es pot explicar com un suport de a l’activitat que porti a terme l’usuari.
  • Les imatges es podran utilitzar exclusivament per a la finalitat sol·licitada. L’autorització no comporta cap cessió de drets a favor de la persona autoritzada, per la qual cosa la persona que utilitzi les imatges no es pot atribuir drets ni establir noves condicions d’ús.
  • L'autorització no fa referència als drets d’imatge de les persones reconeixibles que puguin aparèixer a les fotografies. Cal fer un ús respectuós amb els drets d’aquestes persones i sol·licitar, quan la Llei ho exigeixi, el seu consentiment. En cas d’ús inadequat l’usuari serà l’únic responsable davant les reclamacions de persones que es puguin considerar perjudicades.
  • En cap cas, sigui quina sigui la forma o modalitat d’utilització, es podrà indicar, donar a entendre o suggerir que la UVic-UCC participa o dóna suport a la seva utilització. No s’autoritza la utilització de l’escut o logotip o signes distintius de la UVic - UCC.