About

ICA-AtoM és una aplicació per a la descripció arxivística localitzada a la xarxa que compleix amb els estàndards del Consell Internacional d'Arxius (ICA). AtoM és l'acrònim d'Access to Memory.

L'ICA i els seus col·laboradors en el projecte han concebut aquesta aplicació com un software de codi obert amb el propòsit d'oferir a les institucions arxivístiques una alternativa gratuïta i de fàcil ús per publicar les seves col·leccions en línia. En aquest cas, la versió actual d'AtoM correspon a la versió 2.2.1, instal·lada l'11/05/2016 pel personal tècnic de l'Àrea de les TIC a petició del servei de Gestió Documental i Arxiu, que substitueix la versió 2.2.0 (instal·lada el desembre de 2015).

Si desitja més informació sobre com utilitzar el software, pot dirigir-se a "Documentació" o si desitja consultar la documentació que hi ha penjada, pulsi el botó "Cerca" que hi ha a l'esquerre de la pantalla.