About

ICA-AtoM és una aplicació per a la descripció arxivística localitzada a la xarxa que compleix amb els estàndards del Consell Internacional d'Arxius (ICA). AtoM és l'acrònim d'Access to Memory.

L'ICA i els seus <a href: "https://www.ica-atom.org/about#partners"> col·laboradors en el projecte han concebut aquesta aplicació com un software de codi obert amb el propòsit d'oferir a les institucions arxivístiques una alternativa gratuïta i de fàcil ús per publicar les seves col·leccions en línia. En aquest cas, la versió actual d'AtoM correspon a la versió 2.5.4, instal·lada el maig de 2020 pel personal tècnic de l'Àrea de les TIC a petició del servei de Gestió Documental, Arxiu i Registre, que substitueix les anteriors versions (2.2.1, instal·lada l'11/05/2016 i la 2.2.0, instal·lada el desembre de 2015).

Si desitja més informació sobre com utilitzar el software, pot dirigir-se a <a href:"https://www.accesstomemory.org/ca/docs/2.2/"> "Documentació" o si desitja consultar la documentació que hi ha penjada, pulsi el botó "Cerca" que hi ha a l'esquerre de la pantalla.