Veure la funció ISDF Activitats culturals

Àrea d'identificació

Tipus

Subfunció

Forma autoritzada del nom

Activitats culturals

Forma(es) paral·lela(es) del nom

Altra(es) forma(es) del nom

Classificació

K110

Àrea de context

Dates

Descripció

Història

Legislació

Àrea de relacions

Funció relacionada

Identificador

K100

Tipus

Funció

Tipus de relació

jeràrquica

Descripció de la relació

Dates de la relació

Funció relacionada

Forma autoritzada del nom

Identificador

K120

Tipus

Activitat

Tipus de relació

jeràrquica

Descripció de la relació

Dates de la relació

Funció relacionada

Forma autoritzada del nom

Identificador

K130

Tipus

Activitat

Tipus de relació

jeràrquica

Descripció de la relació

Dates de la relació

Funció relacionada

Forma autoritzada del nom

Identificador

K190

Tipus

Activitat

Tipus de relació

jeràrquica

Descripció de la relació

Dates de la relació

Àrea de control

Identificador de la descripció

K110

Identificador de la institució

CAT AUVIC

Regles o convencions

Estat d'elaboració

Nivell de detall

Dates de creació, revisió o eliminació

Idioma(es)

Escriptura(es)

Fonts

Notes de manteniment