Showing 1176 results

Authority record

Consell Assessor de la Universitat de Vic

  • RA00188
  • Corporate body
  • 2007 - 2011

El Patronat de la FUB va acordar en data 18 d'abril de 2007 la creació del Consell Consultiu de la FUB, designant-lo Consell Assessor, el qual s'havia de regir per les pròpies Normes d'Organització i Funcionament.
L'entrada en vigor de la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya relatiu a les persones jurídiques, que obligava a l'adaptació dels estatuts de la FUB, la modificació de l'article 15 dels estatuts en l'apartat e) -actualment apartat 1)- que preveia la creació d'un consell consultiu que es podria denominar Consell Assessor, i la voluntat del Patronat d'impulsar i ampliar la participació social a la Universitat, van fer que el Patronat de la FUB, en data 3 de juliol de 2009, acordés aprovar unes Normes d'Organització i Funcionament del Consell Consultiu del Patronat, designant-lo Consell Assessor de la Universitat de Vic, que modificaven les aprovades en data 18 d'abril de 2007.

Mas, Artur

  • RA00125
  • Person
  • 1956 -
Results 51 to 75 of 1176