S'estan mostrant 1209 resultats

Autoritats

Facultat de Ciències, Tecnologia i Enginyeries (FCTE)

  • RA01169
  • Organisme
  • 2022-

El 14 de març de 2022 es publica la resolució al DOGC de l'aprovació del canvi de denominació del centre que va entrar en vigor l'endemà i passa a denominar-se Facultat de Ciències, Tecnologia i Enginyeries.
La proposta es va impulsar des de la mateixa Facultat, tenint en compte que des de fa molts anys imparteix titulacions de l’àmbit d’enginyeria. Amb el canvi de nom es pretén visibilitzar més els àmbits d’expertesa de la facultat.

Facultat d'Educació, Traducció, Esports i Psicologia (FETEP)

  • RA01168
  • Organisme
  • 2021-

El 2021, després d'un procés participatiu que va implicar PDI i PAS de la FETCH, es proposa el canvi de nom de la Facultat per passar a dir-se Facultat d'Educació, Traducció, Esports i Psicologia (FETEP), el canvi pretén integrar millor el conjunt d’ensenyaments que s’imparteixen al centre.
La resolució del canvi de denominació es publica al DOGC RESOLUCIÓ REU/3110/2021, de 14 d'octubre de 2021 i va entrar en vigor l'endemà, 15 d'octubre de 2021

Resultats 1 a 25 de 1209