Reports

[Congrés Internacional Gerbert d'Orlhac i el seu temps Catalunya i Europa a la fi del 1r mil·leni]

  •