Veure la funció ISDF Convenis i acords

Àrea d'identificació

Tipus

Activitat

Forma autoritzada del nom

Convenis i acords

Forma(es) paral·lela(es) del nom

Altra(es) forma(es) del nom

  • Signatura de convenis

Classificació

Àrea de context

Dates

Descripció

Història

Legislació

Àrea de relacions

Funció relacionada

Forma autoritzada del nom

Identificador

A100

Tipus

Funció

Tipus de relació

jeràrquica

Descripció de la relació

Dates de la relació

Àrea de control

Identificador de la descripció

A400

Identificador de la institució

CAT AUVIC

Regles o convencions

Estat d'elaboració

Nivell de detall

Dates de creació, revisió o eliminació

Idioma(es)

Escriptura(es)

Fonts

Notes de manteniment