Veure la funció ISDF Festes

Àrea d'identificació

Tipus

Activitat

Forma autoritzada del nom

Festes

Forma(es) paral·lela(es) del nom

Altra(es) forma(es) del nom

Classificació

K290

Àrea de context

Dates

Descripció

Història

Legislació

Àrea de relacions

Funció relacionada

Forma autoritzada del nom

Identificador

K260

Tipus

Subfunció

Tipus de relació

jeràrquica

Descripció de la relació

Dates de la relació

Àrea de control

Identificador de la descripció

K290

Identificador de la institució

CAT AUVIC

Regles o convencions

Estat d'elaboració

Nivell de detall

Dates de creació, revisió o eliminació

Idioma(es)

Escriptura(es)

Fonts

Notes de manteniment