Showing 43 results

Function
Name Updated
Utilització d'espais February 1, 2016 5:02 AM
Actes oficials February 1, 2016 5:12 AM
Gestió de les relacions públiques February 1, 2016 5:12 AM
Inauguracions i clausures February 1, 2016 5:12 AM
Homenatges i distincions February 1, 2016 5:15 AM
Doctorat Honoris Causa February 1, 2016 5:16 AM
Medalla de la Universitat February 1, 2016 5:18 AM
Professor honorari February 1, 2016 5:19 AM
Exposicions February 1, 2016 5:21 AM
Commemoracions February 1, 2016 5:22 AM
Graduacions February 1, 2016 5:23 AM
Premis i concursos February 1, 2016 5:24 AM
Condols February 1, 2016 5:42 AM
Promoció de la Universitat February 1, 2016 5:47 AM
Visites i viatges February 1, 2016 5:49 AM
Conferències de premsa February 1, 2016 5:51 AM
Relacions interiors February 1, 2016 5:52 AM
Publicitat i relacions públiques February 1, 2016 5:54 AM
Administració general i organització February 1, 2016 6:00 AM
Nomenaments i cessaments February 1, 2016 6:01 AM
Convenis i acords February 1, 2016 6:02 AM
Gestió dels serveis per a la comunitat universitària February 1, 2016 6:04 AM
Activitats culturals February 1, 2016 6:06 AM
Teatre February 1, 2016 6:07 AM
Música February 1, 2016 6:08 AM
Results 1 to 25 of 43