Veure la funció ISDF Administració general i organització

Àrea d'identificació

Tipus

Funció

Forma autoritzada del nom

Administració general i organització

Forma(es) paral·lela(es) del nom

Altra(es) forma(es) del nom

Classificació

A100

Àrea de context

Dates

Descripció

Història

Legislació

Àrea de relacions

Funció relacionada

Forma autoritzada del nom

Identificador

A180

Tipus

Activitat

Tipus de relació

jeràrquica

Descripció de la relació

Dates de la relació

Funció relacionada

Forma autoritzada del nom

Identificador

A400

Tipus

Activitat

Tipus de relació

jeràrquica

Descripció de la relació

Dates de la relació

Funció relacionada

Forma autoritzada del nom

Identificador

A120

Tipus

Subfunció

Tipus de relació

jeràrquica

Descripció de la relació

Dates de la relació

Àrea de control

Identificador de la descripció

A100

Identificador de la institució

CAT AUVIC

Regles o convencions

Estat d'elaboració

Nivell de detall

Dates de creació, revisió o eliminació

Idioma(es)

Escriptura(es)

Fonts

Notes de manteniment