Reports

III Jornades de Traducció a Vic. "La formació de traductors i intèrprets: noves orientacions per al mil·leni".

  •