No results found

Archival description
Llimós, Albert (El 9nou) Servei d'Àudiovisuals Sala de la Columna de l'Ajuntament de Vic