Showing 111 results

Places
Places term Scope note Results
Carrer Miramarges (Vic) 1
Emplaçaments (3)

Use for: Descriptors que fan referència a emplaçaments (el nom d'una via pública: p.ex., Plaça Major) i que es cregui que descriure-ho té transcendència

0
Carrer Sagrada Família (Vic) 9
Plaça Major (Vic) 6
Barcelona 27
Vic 1204
Casa Bojons 0
Jardí Miquel Martí i Pol

Use for: Espai H

0
Edifici C (1) 0
Edifici F 73
Edifici E 0
Results 101 to 111 of 111