Showing 64 results

Subjects
Subjects term Scope note Results
Àgora d'opinió 12
Llegim Ciència 1
Nom dels premis i concursos (5)

Use for: els premis i concursos que s'organitzen periòdicament a la Universitat

0
Concurs Fotogràfic 4
Psicopedagogia 2
Reduccions 1
Nom de les campanyes amb impacte social (7)
  • Reportatges relacionats amb les campanyes d'impacte social (Arxivem el Moment, Arxivem la COVID19, etc.)
0
#Arxivemelmoment (1) 0
Referèndum 1-O 6
Centres sanitaris 0
Sector privat 0
#ArxivemlaCOVID19 (3) 355
Particulars 0
#RepteSolidariUVic 12
Results 51 to 64 of 64